Home

Systeemtherapie

Relatietherapie

Symbooldrama

Individuele gesprekken en coaching

Wie ben ik?

Kwaliteit

Informatie en contact

Privacyverklaring

 

Esther Romijn

Ik ben een gediplomeerd systeemtherapeut. Ik ben lid van de NVRG: de Nederlandse Vereniging voor Relatie en Gezinstherapie. Ik ben eerst werkzaam geweest in de zorg voor verstandelijk gehandicapten. Daarna heb ik jarenlange ervaring opgedaan in de jeugdhulpverlening als pedagogisch medewerkster, ouderbegeleider en gezinstrainer. Momenteel werk ik, naast de praktijk, als systeemtherapeut in de kinder- en jeugdpsychiatrie. Ik werk met name vanuit de oplossingsgerichte theorie, de contextuele theorie en de hechtingstheorie.

De laatste jaren heb ik opleidingen gevolgd over EFT, Emotionally Focused Therapy. EFT is een vorm van relatietherapie, gebaseerd op de hechtingstheorie. Het stelt de emoties van de partners centraal en het streeft naar een verbeterende emotie interactie.

Meer over deze vorm van relatietherapie kunt u lezen in dit artikel, en op de site www.eft.nl.

Tevens heb ik mij verder ontwikkelt in MBT, Mentalization-Based Treatment. Mentaliseren verwijst naar het vermogen om het eigen gedrag en dat van anderen te begrijpen vanuit gedachten, gevoelens of intenties. Als er individuele en/of relatieproblemen zijn neemt, door de verhoogde spanning, het mentaliserend vermogen vaak af. Als dat gebeurt wordt men vaak overspoeld door emoties, voelt men zich snel bekritiseerd of afgewezen, vullen men gedachten bij anderen in of reageert men impulsief vanuit een bepaalde gemoedstoestand. Sommigen mensen hebben minder last van deze heftige emoties, maar zijn vermijdend in het contact. MBT is er op gericht het mentaliserend vermogen te bevorderen waardoor men zichzelf, de ander en wat er in de relatie gebeurt beter kan begrijpen.