Home

Systeemtherapie

Relatietherapie

Symbooldrama

Individuele gesprekken en coaching

Wie ben ik?

Kwaliteit

Informatie en contact

Privacyverklaring

 

Katathym Imaginatieve Psychotherapie en Begeleiding (KIPB)

 

Deze behandelvorm staat ook wel bekend als symbooldrama. De symbolisering van problemen in beelden blijkt een zeer effectief middel om een proces op gang te brengen in de therapie. Het vergoot het vermogen om te reflecteren op jezelf en daardoor beter in staat te zijn om je eigen problemen te hanteren en op te lossen.

Symbooldrama is ontstaan uit de psychoanalytische theorieën Hierbij wordt er vanuit gegaan dat veel ervaringen onbewust blijven. Er wordt belang gehecht aan het idee dat veel van wat mensen beleven niet direct bewust in het geheugen wordt opgeslagen. Wanneer iemand zich een voorstelling van iets maakt krijgt die verbeelding voor een belangrijk deel een eigen invulling. Waarbij zitten vaak gevoelens en gedachten waarvan mensen zich minder bewust zijn. Door de voorstelling bewuster te maken krijgt men meer inzicht in zichzelf. Ook is het mogelijk dat daarmee situaties van vroeger op een positievere en helende wijze herbeleefd worden.

Werkwijze:

De therapeut vraagt u om zich te ontspannen. Zonodig krijgt u daarvoor ontspanningssuggesties. Vervolgens wordt u gevraagd om u ergens een voorstelling van te maken (bijvoorbeeld: iets uit de natuur). De therapeut helpt u daarbij door vragen te stellen over uw waarneming en beleving van dit opgeroepen beeld. Tijdens deze “dagdroom” neemt de ontspanning meestal verder toe. Door die ontspanning krijgt u meer contact met uw eigen gevoelens, beelden en gedachten. Meestal zal de therapeut u na afloop vragen thuis of ter plekke een tekening naar aanleiding van uw dagdroom te maken. Deze tekening wordt in een vervolggesprek als hulpmiddel gebruikt om over de beleving van de dagdroom verder door te praten.