Home

Systeemtherapie

Relatietherapie

Symbooldrama

Individuele gesprekken en coaching

Wie ben ik?

Kwaliteit

Informatie en contact

Privacyverklaring

 

Kwaliteit

 

AKJ Netwerk

Het AKJ netwerk is een netwerk van vrijgevestigde therapeuten in Alphen aan den Rijn en omgeving waar ik deel vanuit maak, die allemaal werkzaam zijn in de kind- en jeugdhulpverlening. Dit netwerk stelt mij als therapeut in staat om raad te plegen, mee samen te werken en naar door te verwijzen als dat nodig is.

 

NVRG

De NVRG waarborgt de kwaliteit van de beroepsuitoefening van relatie- en gezinstherapeuten. De NVRG heeft dat omschreven in dit document:

NVRG-Visie.pdf

In dit document kunt u meer lezen over de werkwijze en de kenmerken van systeemtherapie. U kunt bij de vereniging ook nagaan of een therapeut daadwerkelijk gekwalificeerd is en geregistreerd staat als systeemtherapeut.

 

De meerwaarde van systeemtherapie.pdf

 

NVPA

Naast de NVRG ben ik als therapeut ook geregistreerd bij de NVPA, Nederlands verbond voor psychologen, psychotherapeuten en agogen.
De NVPA is een beroepsorganisatie voor professionele therapeuten werkend binnen de geestelijke gezondheidszorg in Nederland. Het NVPA onderschrijft de kwaliteitseisen zoals die door cliënten- en consumenten organisaties opgesteld zijn, als beroepsvereniging nemen zij deel aan het jaarlijkse onderzoek door de consumentenbond.

Op de site van de NVPA kunt u meer lezen over vergoedingen van de zorgverzekeraar. Als u klikt op "voor cliënten" en dan op "zorgverzekeraars", ziet u een duidelijk overzicht van vergoedingen bij verschillende verzekeraars.

 

RBCZ

Bij de stichting RBCZ sta ik eveneens geregistreerd als therapeut, werkend in de gezondheidszorg. Naast registratie en certificatie biedt de RBCZ onafhankelijk tuchtrecht.

Meer informatie is te vinden op de site: www.rbcz.nu.

 

SKJ

Het kwaliteitsregister Jeugd waarborgt de kwaliteit van beroepsuitoefening in de jeugdzorg. Mijn registratie getuigd ervan dat ik voldoe aan bepaalde eisen van vakbekwaamheid.

Meer informatie is te vinden op de site: www.skjeugd.nl.